Ručno pravljene sveće određene boje

images/artthumb/4644-kocka-stress-relief.jpg
Sveća kocka 6x6 Stress relief
images/artthumb/5746-svetlo-zelena-lak-6x6.jpg
Sveća valjak 6 x 6 - svetlo zelena lak
images/artthumb/5747-svetlo-zelena-lak-6x10.jpg
Sveća valjak 6 x 10 - svetlo zelena lak
images/artthumb/5748-svetlo-zelena-lak-6x15.jpg
Sveća valjak 6 x 15 - svetlo zelena lak
images/artthumb/5749-svetlo-zelena-lak-6x19.jpg
Sveća valjak 6 x 19 - svetlo zelena lak