Ručno pravljene sveće određene boje

images/artthumb/5734-svetlo-roze-lak-6x6.jpg
Sveća valjak 6 x 6 - svetlo roze lak
images/artthumb/5735-svetlo-roze-lak-6x10.jpg
Sveća valjak 6 x 10 - svetlo roze lak
images/artthumb/5736-svetlo-roze-lak-6x15.jpg
Sveća valjak 6 x 15 - svetlo roze lak
images/artthumb/5737-svetlo-roze-lak-6x19.jpg
Sveća valjak 6 x 19 - svetlo roze lak