Ručno pravljene sveće određene boje

images/artthumb/5754-svetlo-plava-lak-6x6.jpg
Sveća valjak 6 x 6 - svetlo plava lak
images/artthumb/5755-svetlo-plava-lak-6x10.jpg
Sveća valjak 6 x 10 - svetlo plava lak
images/artthumb/4607-sveca-valjak-6x10-ocean-breeze.jpg
Sveća valjak 6 x 10 ocean breeze
images/artthumb/5756-svetlo-plava-lak-6x15.jpg
Sveća valjak 6 x 15 - svetlo plava lak
images/artthumb/5757-svetlo-plava-lak-6x19.jpg
Sveća valjak 6 x 19 - svetlo plava lak