Ručno pravljene sveće određene boje

images/artthumb/5770-siva-lak-6x6.jpg
Sveća valjak 6 x 6 - siva lak
images/artthumb/5771-siva-lak-6x10.jpg
Sveća valjak 6 x 10 - siva lak
images/artthumb/5772-siva-lak-6x15.jpg
Sveća valjak 6 x 15 - siva lak
images/artthumb/5773-siva-lak6x19.jpg
Sveća valjak 6 x 19 - siva lak