Ručno pravljene sveće određene boje

images/artthumb/5738-pink-lak-6x6.jpg
Sveća valjak 6 x 6 - pink lak
images/artthumb/5739-pink-lak-6x10.jpg
Sveća valjak 6 x 10 - pink lak
images/artthumb/4241-sveca-valjak-6x10-sugar-cupcake.jpg
Sveća valjak 6 x 10 sugar cupcake
images/artthumb/5740-pink-lak-6x15.jpg
Sveća valjak 6 x 15 - pink lak
images/artthumb/5741-pink-lak-6x19.jpg
Sveća valjak 6 x 19 - pink lak