Ručno pravljene sveće određene boje

images/artthumb/4650-kocka-cookie.jpg
Sveća kocka 6x6 Cookie
images/artthumb/5722-krem-lak-6x6.jpg
Sveća valjak 6 x 6 - krem lak
images/artthumb/5723-krem-lak-6x10.jpg
Sveća valjak 6 x 10 - krem lak
images/artthumb/4606-sveca-valjak-6x10-cookie.jpg
Sveća valjak 6 x 10 cookie
images/artthumb/5724-krem-lak-6x15.jpg
Sveća valjak 6 x 15 - krem lak
images/artthumb/5725-krem-lak-6x19.jpg
Sveća valjak 6 x 19 - krem lak