Ručno pravljene sveće određene boje

images/artthumb/5750-kivi-zelena-lak-6x6.jpg
Sveća valjak 6 x 6 - kivi zelena lak
images/artthumb/5751-kivi-zelena-lak-6x10.jpg
Sveća valjak 6 x 10 - kivi zelena lak
images/artthumb/4242-sveca-valjak-6x10-stress-relief.jpg
Sveća valjak 6 x 10 stress relief
images/artthumb/5752-kivi-zelena-lak-6x15.jpg
Sveća valjak 6 x 15 - kivi zelena lak
images/artthumb/5753-kivi-zelena-lak-6x19.jpg
Sveća valjak 6 x 19 - kivi zelena lak