Ručno pravljene sveće određene boje

images/artthumb/5718-bez-lak-6x6.jpg
Sveća valjak 6 x 6 - bež lak
images/artthumb/5719-bez-lak-6x10.jpg
Sveća valjak 6 x 10 - bež lak
images/artthumb/4239-sveca-valjak-6x10-vanilla-dream.jpg
Sveća valjak 6 x 10 vanilla dream
images/artthumb/5720-bez-lak-6x15.jpg
Sveća valjak 6 x 15 - bež lak
images/artthumb/5721-bez-lak-6x19.jpg
Sveća valjak 6 x 19 - bež lak